Mötesansvarig (lokal, anmälan, catering)

 • Lokal och datum bokat
 • Inbjudningar skickade
 • Koll på säkerhetsföreskrifter
 • Tillgång till parkering och uppställning för lastning säkrad
 • Tillgång till fikaförberedelser säkrad
 • Löpande koll på hur många personer och vilka moduler som deltar
 • Kaffe, te, saft, kakor, muggar, servetter m.m. på plats
 • Kostnadskontroll
 • Ta emot betalningar
 • Betalning av fakturor och summering

Banansvarig

 • Koll på lokalens exakta mått (inkl. utstickande installationer på väggar m.m.)
 • Koll på alla deltagande modulers 2D-mått
 • Banan ritad i samråd med trafikansvarig och dennes trafikidéer
 • Byggordning och utgångspunkt bestämd och inritad i översikten
 • Stor utskrift (gärna flera) av banans design utskriven 
 • Positionsangivelser på golvet fasttejpade

Trafikansvarig

 • Stationer och lastplatser under kontroll
 • Tillgång till lok och vagnar säkrad
 • Korrekt anpassad mängd tåg baserat på tillgång till stationer och deltagare som kan köra tågen
 • Trafikspelet utformat
 • Avprickningslista för alla stationer utskrivna
 • Tidtabeller för alla stationer utskrivna
 • Körordrar utskrivna 

Digitalansvarig

 • Koll på lokalens vägguttag och elcentral
 • Tillgång till huvudcentral säkrad
 • Tillgång till en booster per station säkrad (opt.)
 • Tillgång till Loconet-uttag till hela banan säkrad
 • Tillgång till separat central för omprogrammering av lok och annan felsökning finns