FNISS ordnar inga modulträffar. Det är istället personerna som följer oss som tillsammans i olika grupper och konstellationer tar initiativ till att genomföra träffar. Varje träff är ett eget projekt och får gärna marknadsföras under "FNISS-flagg".

Inte heller det ekonomiska blandar sig FNISS i. Om det blir underskott så får deltagarna eller de som anordnar det lösa detta på bästa sätt. Om det blir ett alltför saftigt överskott kommer antagligen vi som var med på träffen förstå det och vänta oss återbetalning eller att vi på annat sätt får oss överskottet till nytta i framtiden.

Tanken med FNISS är alltså att det kan vara en bra plattform att rekrytera körsugna deltagare till sitt möte. Det är möjligt att använda denna webbsajt och Facebook-gruppen för marknadsföra sitt evenemang, om det faller inom ramarna för FNISS inriktning:

Modulträff i N-skala oavsett standard eller förebild

Men några regler måste ni väl ändå ha?

Nej, FNISS sätter inte upp några regler mer än att träffen ska vara i N-skala. Det är upp till varje projekt att bestämma vad man vill göra av sin träff och därför är det också väldigt viktigt att man är tydlig med vad som gäller för träffen. Två huvudinriktningar som kanske blir de vanligaste: 

  • Blandade moduler för att tillverka en rundbana för fri körning inför publik, 1000 mm RÖK.
  • Blandade moduler, gärna svensk förebild, för trafikspel utan publik. Fri körning mellan körsessionerna, 1300 mm RÖK.

Det är träffens banansvarige som bestämmer vilka moduler som i slutänden får vara med på en körning, bland de moduler som blivit anmälda. En modul kan bli bortvald av många olika anledningar; platsbrist i lokalen, passar inte in i det överordnade pusslet, fel förebildsmässigt sett, passar inte in i trafikidén, modulen är känd att ha vissa allvarliga fel (som t.ex. glapp i körström, ständiga urspårningar m.m.).

Vi hoppas förstås att träffar som ordnas ska leva upp till FNISS grundläggande idé om en välkomnande och inkluderande stämning. Några specifika frågor som behöver hanteras inför varje träff är:

  • Benhöjd
  • Vilken förebild som väljs och hur viktigt det är att alla moduler som anmäls följer detta till punkt och pricka
  • Dubbelspårsavstånd (25 / 28 mm). Kanske kan man husera bägge varianterna på olika delar av banan, eller har tillgång till övergångsmoduler så att detta inte är ett problem i praktiken)

En viktig sak att tänka på som banansvarig / träffanordnare är att ju mer restriktiva krav som ställs, desto färre moduler kommer antagligen vilja vara med och köra.