Fniss ställer upp en bana på lite drygt 30 modulmeter på Hjulmarknaden i Solnahallen den 25 november 2017.

Vi kommer köra egen trafik och kan kanske även låta en och annan provköra sina digitala lokfynd och/eller vagnar på banan om det passar med övriga aktiviteter på banan.

Officiell länk: http://hjulmarknaden.info/