När: 19-22 mars 2015

Var: Jönköping

Hur: N-Re och AmericaN med separata trafikspel. H0 också. 

OSA: Mer info kommer.

Planeringslänken på ModulSyd -->