Genomförda träffar

I Hellerup utanför Köpenhamn anordnades en mycket trevlig träff där svenskar från både SkånskaN och FNISS deltog med moduler. Totalt blev det över 150 modulmeter bana indelat i "Danmark" och "Sverige" med trafik mellan länderna.

På MJ Hobbymässan 2013 deltog ett antal privata moduler under SLAMRA:s paraply för att visa upp sig.

Bilder m.m. finns direkt på SLAMRA:s hemsida: http://slamra.se/en/category/exhibitions/exhibitions-2013/mj-hobbymassan-2013/