Vi hade en yta på ca 15x10 meter på Älvsjömässan den 30 oktober till 1 november. Vi fick in knappt 90 modulmeter (om jag minns rätt).

Läs mer om mässan på http://www.mjhobbymassan.se/