I Hellerup utanför Köpenhamn anordnades en mycket trevlig träff där svenskar från både SkånskaN och FNISS deltog med moduler. Totalt blev det över 150 modulmeter bana indelat i "Danmark" och "Sverige" med trafik mellan länderna.