På Älvsjömässan 2014 byggdes det två N-skalebanor; en med Slamra/FNISS och en med SkånskaN/FNISS.