På MJ Hobbymässan 2013 deltog ett antal privata moduler under SLAMRA:s paraply för att visa upp sig.

Bilder m.m. finns direkt på SLAMRA:s hemsida: http://slamra.se/en/category/exhibitions/exhibitions-2013/mj-hobbymassan-2013/