Ett sätt att bygga ben som blir kompakta under transport och stabila under träff är att göra s.k. kryssben.

Bifogat finns även en benritning i PDF-format för ben anpassade både för 1000/1015 mm och 1300 mm RÖK.