CC står för centrumavstånd och används inom MJ-hobbyn för att beteckna avstånd mellan två spår.

 

 

 

DCC, Digital Command Control, är sättet som loken styrs på spåret med hjälp av en digital centralenhet och ett eller flera körhandtag.

 

 

En rälsbit som utgör en kurva mäts upp genom att dess radie och vinkel anges.

Radien är avståndet från mitten av rälsbiten till mittpunkten av den cirkel som skulle bildas om man byggde den med likadana rälsbitar. Vinkeln mäts mellan de bägge rälsändarna.

Notera att kurvradie och vinkel inte säger något om hur långt en kurva sträcker sig.

 

 

 

RÖK är ett centralt begrepp inom modulhobbyn och står för Räls Överkant. Mått anges ofta i förhållande till rälsens överkant eftersom det är där det rullande materialet har behov av exakt passning.

Exempel: Om en körträff ska genomföras med benhöjd 1300 mm RÖK, så betyder det rälsen på dina moduler ska ligga 1300 mm ovanför golvet.